תקנון והסכם השימוש באתר

הסכם בין המשתמש לבין konim-hakol.co.il

ברוכים הבאים לאינדקס עסקים, konim-hakol.co.il ; אתר זה ( "האתר") מורכב מדפי אינטרנט המופעלים ע"י קונים הכל אינדקס לעסקים ( "אינדקס עסקים קונים הכל") .konim-hakol.co.il מוצע לך בהתניה לקבלתך, ללא שינוים, את התנאים, וההודעות הכלולים במסמך זה (להלן: "התנאים"). שימושךkonim-hakol.co.il מהווה את הסכמתך לכל התנאים כאמור. אנא קרא תנאים אלה בקפידה, ולשמור העתק מהם לעיונך. konim-hakol.co.il הוא אתר מדריך עסקים; ספרייה של עסקים, אירועים ומידע על ושל עסקים.

 

הגשות הרישום שלך

מערכת קונים הכל שומרת לעצמה את הזכות לדחות כל חברת רישום מכל סיבה שהיא; כמה סיבות עשויות לכלול, אך אינם מוגבלות לאתרים מעורבים עם פורנוגרפיה, גולשים שונאים מחרחרים, פעילות בלתי חוקית, מחוץ לגבולות ישראל, תשלום או אי חידוש תשלום עבור רשימה או מכל סיבה שהיא אנו מאמינים אינו עולים בקנה אחד עם המשימה של מדריך קונים הכל בתור מדריך עסקים המשרתים את האוכלוסייה של מדינת ישראל.

 

מערכת אינדקס העסקים קונים הכל שומרת לעצמה את הזכות לערוך את כל הרישומים בחברה. ברוב המקרים, עריכות אלה תהיינה לשפר את מנוע החיפוש אופטימיזציה של הרישום, שגיאות דקדוקיות נכונות, להתאים מידות תמונה על מנת להבטיח כי הם בגודל כראוי או להפחית את גודל הקובץ של תמונות הכולל להקל מהירות הורדה וכדי לשפר את רישומי מצגת כוללת.

פרטיות

השימוש שלך konim-hakol.co.il כפוף של קונים הכל מדריך מדיניות הפרטיות . אנא קרא את מדיניות הפרטיות שלנו, אשר גם מסדיר את האתר ומודיע משתמשים של שיטות איסוף הנתונים שלנו.

 

תקשורת אלקטרונית

ביקור konim-hakol.co.il או שליחת דוא"ל קונים הכל המדריך מהווה אמצעי תקשורת אלקטרונית. אתה מסכים לקבל תקשורת אלקטרונית ואתה מסכים כי כל ההסכמים, ההודעות, גילויי המידע וכן מסרים אחרים שאנו מספקים לך אלקטרונית, באמצעות דואר אלקטרוני ובאתר, יעמדו בכל דרישות החוק המחייבות שתקשורת כאמור תיעשה בכתב.

 

קישורים לאתרי צד ג' / שירותי צד שלישי

konim-hakol.co.il עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט אחרים (להלן "אתרים מקושרים"). האתרים המקושרים אינם תחת השליטה של מדריך קונים הכל מדריך קונים הכל In אינו אחראי לתוכן של אף אתר מקושר, כולל ללא הגבלה, אף קישור המופיע באתרים מקושרים או כל עדכון או שינוי שהוא באתר מקושר. מדריך קונים הכל מספק קישורים אלו אך ורק כאמצעי נוחות והכללה של כל קישור אינה מעידה על אישור על ידי קונים הכל מדריך של האתר או כל קשר עם מפעיליו.

 

שירותים מסוימים לרשות באמצעות konim-hakol.co.il מועברים על ידי אתרים וארגוני צד שלישיים. באמצעות כל מוצר, שירות או פונקציונליות שמקורם konim-hakol.co.il מושלם, אתה מצהיר ומסכים להלן כי קונים הכל מדריך עשויים לחלוק מידע ונתונים כאלו עם כל צד שלישי שעמו מדריך קונים הכל יש מערכת יחסים חוזית לספק את המוצר המבוקש, שירות או פונקציונלי מטעם konim-hakol.co.il משתמש ולקוחות.

 

אין לעשות כל שימוש בלתי חוקי או אסור / קניין רוחני

מוענק לך רישיון לא בלעדי, שאינו ניתן להעברה, ניתן לביטול לגשת ולהשתמש konim-hakol.co.il אך ורק בהתאם לתנאי שימוש אלה. כתנאי לשימושך באתר, הנך מתחייב כלפי אינדקס עסקים קונים הכל כי לא תוכל להשתמש באתר לכל מטרה שאינה חוקית או אסורה לפי תנאים אלה. אינך רשאי להשתמש באתר בכל אופן העשוי להזיק, לנטרל, להעמיס או לפגום באתר או להפריע לשימושו של כל גורם אחר והנאה של האתר. אינך רשאי להשיג או לנסות להשיג כל חומר או מידע דרך כל אמצעי שאינו הועד להיות זמין או מסופקים באמצעות האתר.

 

כל התוכן כלול במסגרת השירות, כגון טקסט, גרפיקה, לוגו, תמונות, כמו גם האוסף שלה, וכל אחד תוכנה המשמשת באתר, הוא הקניין של אינדקס עסקים קונים הכל או הספקים ומוגנים על ידי זכויות יוצרים וחוקים אחרים כי להגן על קניין רוחני וזכויות קניין. אתה מסכים להתבונן לציית לכל זכויות היוצרים וזכויות קניין אחרות, אגדות או הגבלות אחרות הכלולות כל תוכן כזה ולא יגרום כלשהם שחלו בה.

 

אין אפשרות לשנות, לפרסם, לשדר, לבצע הנדסה לאחור, להשתתף בהעברה או מכירה, ליצור עבודות נגזרות, או בכל דרך לנצל את כל התוכן, במלואו או בחלקו, נמצאים באתר.

 

תוכן שנמצא באינדקס עסקים קונים הכל אינו למכירה חוזרת. שימושך באתר אינו מקנה לך לעשות כל שימוש בלתי מורשה במידע כלשהו תוכן זה מוגן, ובפרט לא תוכל למחוק או לשנות כל זכויות קנייניות או הודעות ייחוס בכל תוכן. תוכלו להשתמש בתוכן מוגן אך ורק לשימוש אישי שלך, תעשה שום שימוש אחר של תוכן ללא אישור מפורש בכתב של אינדקס עסקים קונים הכל ובעלי זכויות היוצרים. אתה מסכים כי אתה לא לרכוש כל זכויות בעלות בכל תוכן מוגן. אנחנו לא מעניקים לך כל רישיון, מפורש או משתמע, על הקניין הרוחני של אינדקס עסקים קונים הכל או המורשים שלנו אם לא יאושרו באופן מפורש על ידי תנאים אלה.

 

שימוש בשירותי תקשורת

האתר עשוי להכיל שירותי לוח המודעות, פרסומות, אזורי צ'אט, קבוצות חדשות, פורומים, קהילות, דפי אינטרנט אישיים, לוחות שנה ו / או הודעות ותשתיות תקשורת אחרות המעוצבות לאפשר לך תקשורת עם הציבור בגדול או עם קבוצה (באופן קולקטיבי, "שירותי תקשורת"), אתה מסכים להשתמש באמצעי התקשורת אך ורק בכדי לפרסם, לשלוח ולקבל הודעות וחומר הולמים אשר קשורים לאמצעי התקשורת הרלוונטי.

 

כדוגמה, ולא כהגבלה, אתה מסכים על כך שכל משתמש באמצעי תקשורת לא תבצע את הדברים: להשמיץ, להשתמש לרעה, להטריד, לארוב, לאיים או בכל דרך אחרת בזכויות החוקיות (דוגמת זכות הפרטיות והפרסום) של אחרים ; לפרסם, להעלות, להפיץ או לפזר כל נושא, חול, משמיץ, גס, מגונה או נושא, שם, חומר או מידע לא חוקיים;להעלות קבצים המכילים תוכנה או חומר אחר המוגן על ידי דיני הקניין הרוחני (או ע"י זכויות פרטיות או פרסום), אלא אם הם בבעלותך או בכל הזכויות דלעיל או שקיבלת את כל ההרשאות הנחוצות; להעלות קבצים המכילים וירוסים, קבצים פגומים או כל תוכנה או תוכניות דומות אחרות עלולים לפגוע בפעולת מחשב של אדם אחר; לפרסם או להציע למכירה או קניה כל סחורה או שירות עבור עסק או מטרה כלשהי, אלא אם כן שירות תקשורת שכזה מאשר באופן ספציפי הודעה שכזו; לנהל או קדימה סקרים, תחרויות, משחקי פירמידה או מכתבי שרשרת; להוריד כל קובץ שפורסם ע"י משתמש אחר באמצעות אמצעי תקשורת שאתה מכיר, או אמור להכיר, לא ניתן להפצה חוקית באופן כזה; לזייף או למחוק תכונות ותוספות של מחברים, הודעות משפטיות או אחרות, או הקצאות קנייניות או תוויות של מוצא או המקור של התוכנה או חומר אחר הכלול בקובץ שנטען, להגביל או לאסור כל משתמש אחר מלהשתמש או ליהנות משירותי התקשורת שלו; להפר כל קוד התנהגות או קווים מנחים אחרים העשויים להיות ישימים עבור שירות תקשורת מסוים; תאסוף מידע אודות אחרים, כולל כתובות דואר אלקטרוני, ללא הסכמתם; להפר חוקים או תקנות החלים.

 

יש קונים הכל אינדקס עסקים אינו מחויב לבקר את אמצעי התקשורת דלעיל. עם זאת מערכת, קונים הכל אינדקס עסקים שומרת לעצמה את הזכות לסקור חומר המפורסם באתר באמצעי התקשורת ולהסיר כל חומר לפי שיקול דעתה הבלעדי. אינדקס עסקים קונים הכל שומרת לעצמה את הזכות לנתק את גישתך לכל או לחלקים מאמצעי התקשורת בכל זמן נתון ללא חובת הודעה או סיבה כלשהי.

 

אינדקס עסקים קונים הכל שומרת לעצמה את הזכות בכל זמן נתון להסגיר מידע כנדרש בכדי לספק את רשויות החוק, הליך משפטי או בקשה ממשלתית, או לערוך, לסרב לפרסם או להסיר על מידע או חומר בכל או בחלקו, קונים הכל שיקול דעתה הבלעדי של המדריך.

 

תמיד בזהירות בעת מסירת נתונים אישיים מזהים על עצמך או על ילדיך בכל אמצעי תקשורת שהוא. אינדקס עסקים קונים הכל אינו שולט או מאשר את התוכן, ההודעות או המידע הנמצא בכל אמצעי תקשורת שהוא, אינדקס עסקים קונים הכל במפורש מכחישה כל אחריות ביחס לשירותי התקשורת וכל פעולה הנובעת מההשתתפות שלך בכל אמצעי תקשורת שהוא.מנהלים ומארחים אינם מאושרים או מוכרים כדוברים אינדקס עסקים קונים הכל, ו והשקפותיהם אינן בהכרח משקפות את אלו של אינדקס עסקים קונים הכל.

 

חומרים המועלים לאמצעי תקשורת עשויים להיות נתונים להגבלות פרסום, שימוש, שיועתק, ו / או הפצה. אתה אחראי לציית להגבלות מסוג זה אם אתה מעלה את החומרים.

 

חומרים הניתנים konim-hakol.co.il או פורסמו על כל דף אינטרנט אינדקס עסקים קונים הכל אינדקס עסקים קונים הכל אינו טוענים לבעלות על החומרים שאתה מספק konim-hakol.co.il (כולל משוב והצעות) או פרסום, העלאה, הכנסה או הצגה לכל קונים הכל אינדקס עסקים אתר או השירותים הקשורים שלנו (באופן קולקטיבי "הגשות").

 

עם זאת, בפרסום, העלאה, הכנסה, הספקה או הגשת ההגשה שלך אתה מעניק מדריך קונים הכל, החברות הכלולות שלנו לבעלי רישיון משנה ההכרחי הרשות להשתמש אתה לא: להשמיץ, להשתמש לרעה, להטריד, לארוב, לאיים או בכל דרך אחרת בזכויות החוקיות (דוגמת למשל הזכות לפרטיות ולפרסום) של אחרים; לפרסם, לפרסם, להעלות, להפיץ או לפזר כל נושא, חול, משמיץ, גס, מגונה או נושא, שם, חומר או מידע לא חוקיים; להעלות קבצים המכילים תוכנה או חומר אחר המוגן על ידי דיני הקניין הרוחני (או ע"י זכויות פרטיות או פרסום), אלא אם בבעלותך או בכל הזכויות דלעיל או שקיבלת את כל ההרשאות הנחוצות; להעלות קבצים המכילים וירוסים, קבצים פגומים או כל תוכנה או תוכניות דומות אחרות עלולים לפגוע בפעולת מחשב של אדם אחר; לפרסם או להציע למכירה או קניה כל סחורה או שירות עבור עסק או מטרה כלשהי, אלא אם כן שירות תקשורת שכזה מאשר באופן ספציפי הודעה שכזו; לנהל או קדימה סקרים, תחרויות, משחקי פירמידה או מכתבי שרשרת; להוריד כל קובץ שפורסם ע"י משתמש אחר באצעות אמצעי תקשורת שאתה מכיר, או אמור להכיר, לא ניתן להפצה חוקית באופן כזה; לזייף או למחוק תכונות ותוספות של מחברים, הודעות משפטיות או אחרות, או הקצאות קנייניות או תוויות של מוצא או המקור של התוכנה או חומר אחר הכלול בקובץ שנטען, להגביל או לאסור כל משתמש אחר מלהשתמש או להנות משירותי התקשורת שלו; להפר כל קוד התנהגות או קווים מנחים אחרים העשויים להיות ישימים עבור שירות תקשורת מסוים; תאסוף מידע אודות אחרים, כולל כתובות דואר אלקטרוני, ללא הסכמתם; להפר חוקים או תקנות החלים.

 

יש קונים הכל מדריך אינו מחויב לבקר את אמצעי התקשורת דלעיל. עם זאת, קונים הכל מדריך שומרת לעצמה את הזכות לסקור חומר המפורסם באתר באמצעי התקשורת ולהסיר כל חומר לפי שיקול דעתה הבלעדי. מדריך קונים הכל שומרת לעצמה את הזכות לנתק את גישתך לכל או לחלקים מאמצעי התקשורת בכל זמן נתון ללא חובת הודעה או סיבה כלשהי.

 

מדריך קונים הכל שומרת לעצמה את הזכות בכל זמן נתון להסגיר מידע כנדרש בכדי לספק את רשויות החוק, הליך משפטי או בקשה ממשלתית, או לערוך, לסרב לפרסם או להסיר על מידע או חומר בכל או בחלקו, קונים הכל שיקול דעתה הבלעדי של המדריך. תמיד בזהירות בעת מסירת נתונים אישיים מזהים על עצמך או על ילדיך בכל אמצעי תקשורת שהוא. מדריך קונים הכל אינו שולט או מאשר את התוכן, ההודעות או המידע הנמצא בכל אמצעי תקשורת שהוא, מדריך קונים הכל במפורש מכחישה כל אחריות ביחס לשירותי התקשורת וכל פעולה הנובעת מההשתתפות שלך בכל אמצעי תקשורת שהוא. מנהלים ומארחים אינם מאושרים או מוכרים כדוברים מדריך קונים הכל, ו והשקפותיהם אינן בהכרח משקפות את אלו של מדריך קונים הכל. חומרים המועלים לאמצעי תקשורת עשויים להיות נתונים להגבלות פרסום, שימוש, שיעתוק, ו / או הפצה. אתה אחראי לציית להגבלות מסוג זה אם אתה מעלה את החומרים.

 

חומרים הניתנים konim-hakol.co.il או פורסמו על כל דף אינטרנט מדריך קונים הכל מדריך קונים הכל אינו טוענים לבעלות על החומרים שאתה מספק konim-hakol.co.il (כולל משוב והצעות) או פרסום, העלאה, הכנסה או הצגה לכל קונים הכל מדריך אתר או השירותים הקשורים שלנו (באופן קולקטיבי "הגשות"). עם זאת, בפרסום, העלאה, הכנסה, הספקה או הגשת הגשת שלך אתה מעניק מדריך קונים הכל, חברות כלולות שלנו לבעלי רישיון המשנה הכרחיים רשות להשתמש בהגשה שלך בקשר לפעולותיהם של עסקי האינטרנט שלהם, כולל, ללא הגבלה, אישור לביצוע: העתקה , להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, לשכפל, לערוך, לתרגם מחדש של ההגשהשלך; וכן לפרסם את שמך בקשר עם ההגשה שלך.

 

לא ישולם כל פיצוי ביחס לשימוש בהגשה שלך, כפי שפורט בזאת. מדריך קונים הכל אינו מחויב לפרסם או להשתמש באף הגשה שתספק ומחזיק בזכות להסיר כל הגשה בכל זמן נתון ע"פ החלטת קונים הכל המדריך. על ידי פרסום, העלאה, הכנסה, הספקה או הגשת הגשותיך הנך מתחייב ומציג אמיתות על כך שהנך מחזיק בבעלותך או שולט באופן אחר, כל הזכויות הנדרשות המתוארות בקטע זה, כולל, ללא הגבלה, כל הזכויות הדרושות לך כדי לספק, להציב, להעלות, להכניס או להגיש את ההגשות.

 

הגבלת אחריות

המידע, התוכנה, המוצרים והשירותים הכלולים או הנגישים דרך אתר עשוים לכלול אי-דיוקים או טעויות כתיב. שינוים נעשים באופן תקופתי להוספת מידע למסמך זה. קונים הכל ו / או ספקיו עשוים לבצע שיפורים ו / או שינויים באתר בכל עת.

 

קונים הכל ו / או ספקיו אינם מתחייבים בנוגע להתאמתו, אמינותו, זמינותו, עדכניותו או דיוקו של המידע, התוכנה, המוצרים, והשירותים והתכנים הגרפים הכלולים באתר לכל מטרה שהיא. במידה המרבית המותרת על פי החוק, כל מידע, תוכנה, מוצרים, שירותים ותכנים גרפיים מסופקים "כמות שהוא" ללא אחריות או התניה מכל סוג שהם.קונים הכל מדריך / או ספקיו בזאת מתנערים מאחריות וכל ערבון או התניה בנוגע למידע, תוכנה, מוצרים, שירותים ותכנים גרפים אלו, כולל כל הערבונות המושלכים מכך או תנאי מסחר, התאמה למטרה מסוימת, קניין ואי-הפרה.

 

במידה המרבית המותרת על פי דין, בשום מקרה קונים הכל מדריך / או ספקיו יהיו אחראים לכל נזק ישיר, עקיף, ענישתי, מקרי, מיוחד, תוצאתי או לנזקים כלשהם לרבות, ללא הגבלה, נזק בשל איבוד יכולת השימוש נתונים או רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך לשימוש או לביצועי אתר, עיכובים או חוסר יכולת להשתמש באתר או בשירותיו, ההגבלה או כשלון להספקת שירותים, או לכל מידע, תוכנה AND, מוצרים, שירותים וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות האתר, או נובע באופן כלשהו משימוש באתר, בין אם דבר מבוססים על חוזה, עוולה, רשלנות, אחריות קפידה או אחר, גם אם קונים הכל שימוש או כל אחד מספקיו יודע על האפשרות לנזקים. היות ומספר מדינות / אזורי שיפוט אינם מאשרים מניעה או הגבלה של אמינות לנזקים נסיבתיים או מקריים, ההגבלות דלעיל עשויים שלא לחול עליך.

אם הנך בלתי מרוצה עם חלק כלשהו באתר, או עם כל סעיף שהוא מתנאי השימוש, דעתך הבלעדי התרופה הבלעדית הינו הפסקת השימוש באתר.

 

שינויים בתנאים

אתר קונים הכל, לפי שיקול דעתה הבלעדי, רשאי לשנות את התנאים שלפיו konim-hakol.co.il מוצע. הגרסה העדכנית ביותר של תנאי זה יחליף את כל הגירסאות הקודמות. אתר קונים הכל מעודד אותך לעיין בתנאי מדי פעם כדי להתעדכן בקשר לעדכונים שלנו.