גרירת רכבים

קונים הכל מיד שניה, קונים הכל, ארכיון