קונה תכולת בתים

קונים הכל מיד שניה, קונים הכל, ארכיון