קונה כלי עבודה

קונים הכל מיד שניה, קונים הכל, ארכיון