קונה כלי נחושת

קונים הכל מיד שניה, קונים הכל, ארכיון