קונה כלי כסף

קונים הכל מיד שניה, קונים הכל, ארכיון