קונה כלי בית

קונים הכל מיד שניה, קונים הכל, ארכיון