קונה נירוסטה \ פלדה

קונים הכל מיד שניה, קונים הכל, ארכיון