קונה מתכות

קונים הכל מיד שניה, קונים הכל, ארכיון

קונה מתכות- גולן מתכות...

קונה מתכות- גולן מתכות קונה מתכות- קניית ברזל, פינוי מתכות, מסחר בברזל פינוי נחו...