קונה מכשירים תקולים

קונים הכל מיד שניה, קונים הכל, ארכיון