קונה שעונים

קונים הכל מיד שניה, קונים הכל, ארכיון