קונה כלי נגינה משומשים

קונים הכל מיד שניה, קונים הכל, ארכיון