שירותי גרירה וחילוץ

קונים הכל מיד שניה, קונים הכל, ארכיון