קונה שעונים עתיקים

קונים הכל מיד שניה, קונים הכל, ארכיון