קונה רכבים לאחר תאונה

קונים הכל מיד שניה, קונים הכל, ארכיון