קונה קטנוע לפירוק

קונים הכל מיד שניה, קונים הכל, ארכיון