קונה מדיחים

קונים הכל מיד שניה, קונים הכל, ארכיון