קונה כיסא \ קונה כסא

קונים הכל מיד שניה, קונים הכל, ארכיון