קונה ירושות לפינוי

קונים הכל מיד שניה, קונים הכל, ארכיון