קונה בגדים בכמויות

קונים הכל מיד שניה, קונים הכל, ארכיון